073 7200 200

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Nederlandse regelgeving bestaat uit verschillende wetten en regels. Het Rijk, de provincies en gemeenten kunnen wetten en regels maken. Ook Waterschappen kunnen regels vaststellen.

De meest bekende wetten zijn waarschijnlijk wetten die gaan over ruimtelijke ordening, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en de Omgevingswet (die waarschijnlijk per 2021 in werking treedt).

De wetgeving op provinciaal en gemeentelijk niveau is vaak minder goed bekend. Dit blog gaat daarom over de belangrijkste gemeentelijke “wet”: de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt ook wel het gemeentelijk wetboek genoemd. In de Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort ook wel APV, staan regels die in een gemeente gelden. De regels gelden voor iedereen binnen die gemeente, dus niet alleen voor de inwoners van die gemeente maar ook voor bezoekers.

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Elke gemeenteraad stelt zijn eigen regels vast. Het kan dus voorkomen dat in de ene gemeente andere regels zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening dan in de andere gemeente.

Wat staat er in de Algemene Plaatselijke Verordening?

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan ‘regels die de huishouding van de gemeente betreffen’. Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld. Het betekent dat een gemeente alles in een Algemene Plaatselijke Verordening mag regelen dat nog niet in andere regelgeving is geregeld.

In een Algemene Plaatselijke Verordening staan in de eerste plaats regels over openbare orde en veiligheid. Er staat bijvoorbeeld in of en wanneer een vergunning nodig is voor het organiseren van een evenementen, voor het openen van een horecazaak, voor een coffeeshop, terras, demonstratie of voor het hebben van een kansspelautomaat.

Ook bevat de Algemene Plaatselijke Verordening regels over ruimtelijke ordening. Er staat bijvoorbeeld in of er een vergunning nodig is voor een standplaats (om bijvoorbeeld vis, bloemen of loempia’s te verkopen), waar en hoe lang grote voertuigen geparkeerd mogen worden en of een vergunning nodig is voor het plaatsen van voorwerpen op de weg.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is ook terug te vinden hoe wordt omgegaan met overlast door dieren, teveel geluid of door baldadigheid.

Wanneer u zich niet houdt aan de regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, kan de gemeente handhavend optreden. Dit betekent dat u een bestuurlijke boete of dwangsom opgelegd kunt krijgen, of dat de gemeente door middel van bestuursdwang optreedt. Voor meer informatie over een dwangsom, kunt u ons eerder blog over een dwangsom lezen. Klik daarvoor hier.

Ervaring

Snijders Bestuursrecht heeft ruime ervaring op dit vlak en procedeert regelmatig voor projectontwikkelaars, horecaondernemers of particulieren tegen een gemeente over zaken waarin de Algemene Plaatselijke Verordening een rol speelt. Zo hebben we met succes een horecaondernemer bijgestaan in een zaak waarbij de gemeente stelde dat de sluitingstijd was overtreden. Ook adviseerden we een horecaondernemer die problemen met de gemeente had over zijn terrasvergunning.

Wilt u meer weten of de Algemene Plaatselijke Verordening? Heeft u een geschil met de gemeente over de Algemene Plaatselijke Verordening of bent u benieuwd welke regels in uw gemeente gelden?

Neem contact op. Wij informeren u graag!

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]