073 7200 200

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ingesteld. Vanaf maart 2020 tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW3.

Uitgangspunt van de tijdelijke noodmaatregelen is dat ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW3)
De NOW3 regeling bestaat uit drie tijdvakken van elk drie maanden. De regeling start op 1 oktober 2020 en loopt af op 1 juli 2021.

De looptijd is dus in totaal negen maanden en voorziet in afbouwpercentages. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages, van 80% naar 70% en uiteindelijk naar 60%. Het idee daarachter is dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie.

De aanvraag voor NOW3 moet net als bij de voorgaande regelingen bij het UWV worden ingediend.

Niet eens met besluit? Maak bezwaar!

Het UWV neemt een besluit op uw aanvraag. Het UWV kan uw aanvraag toekennen, het UWV kan ook beslissen uw aanvraag af te wijzen of maar gedeeltelijk toe te kennen. U kunt daartegen bezwaar maken. Dit bezwaar moeten binnen zes weken worden ingediend na de dag van verzending van het besluit van het UWV.

Advies?

Heeft het UWV uw aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid afgewezen? Of heeft u een andere vraag over de NOW regeling?

Neem contact met mr. Annemarie Posset. Zij heeft ruime ervaring met de NOW-regeling en het maken van bezwaar.

Dit artikel is ook terug te lezen op www.snijders-advocaten.nl/actueel/ Tijdelijkenoodmaatregeloverbruggingvoorbehoudvanwerkgelegenheid (NOW)

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een bestemmingsplan? Een gemeente is op basis van de wet verplicht om voor [...]