073 7200 200

Aanbestedingsrecht

Overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed. Via een aanbestedingsprocedure worden deze opdrachten in de markt gezet. Doel van het aanbesteden is dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en dat overheidsopdrachten via marktwerking voor een marktconforme prijs kunnen worden uitgevoerd.

Wat is aanbestedingsrecht?

Met aanbestedingsrecht bedoelen we alle regels die van toepassing zijn op het aanbesteden van overheidsopdrachten. In de Aanbestedingswet 2012 staan de belangrijkste regels voor aanbestedingen. Deze wet is gebaseerd op de Europese regelgeving. Bij aanbesteden moet de aanbestedende dienst vier uitgangspunten in acht nemen:

  • Gelijke behandeling van ondernemers
  • Niet-discriminerend handelen
  • Transparant handelen
  • Eisen, voorwaarden en criteria moeten proportioneel zijn

Binnen het aanbestedingsrecht gelden verschillende drempelwaarden voor Europees aanbesteden. Deze drempelwaarden worden elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Wanneer de waarde van een opdracht boven de drempelwaarde uitkomt, moet deze Europees worden aanbesteed.

Aanbestedingsrecht voor overheden

Het aanbestedingsrecht voor overheden is ingewikkeld en vraagt om specialistische kennis. Ook gaan de ontwikkelingen van de jurisprudentie in dit vakgebied snel.

Regelmatig worden aan onze specialisten vragen gesteld als: Wanneer is een inschrijving (on)geldig? Mag een inschrijver zijn inschrijving na gunning nog wijzigen? Mag ik als overheid een aanbesteding na de gunning nog intrekken?

Wij begrijpen dat (Europees) aanbesteden geen dagelijkse kost is en dat u als overheid niet altijd specialistische kennis over het aanbestedingsrecht voor overheden in huis heeft.

Snijders Bestuursrecht voor advies

Wij begeleiden overheden bij het uitvoeren van aanbestedingstrajecten van A tot Z. Hierdoor bent u er als overheid van verzekerd dat uw aanbestedingsprocedure juridisch correct verloopt en dat u geen risico’s loopt. Vanzelfsprekend kunt u ook met losse vragen over het aanbestedingsrecht bij Snijders Bestuursrecht terecht en kunt u ons inschakelen om u in een gerechtelijke procedure bij te staan.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]