073 7200 200

Actueel

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een bestemmingsplan? Een gemeente is op basis van de wet verplicht om voor [...]
Alles over nadeelcompensatie
Als u als particulier of ondernemer schade lijdt door het handelen van de overheid, dan [...]
Evenement afgelast door coronavirus? Neem deze stappen.
Het is een woelige tijd. Scholen zijn dicht, winkels en cafés gesloten en evenementen zijn [...]
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De Nederlandse regelgeving bestaat uit verschillende wetten en regels. Het Rijk, de provincies en gemeenten [...]
Alles over een dwangsom
De overheid heeft verschillende manieren om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels [...]
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) worden ook wel de spelregels van het bestuursrecht [...]
Volgens de Awb bezwaar maken? Zo werkt de bezwaarprocedure
Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat door een overheidsorgaan is genomen, [...]
Wat is planschade en hoe kan ik schade claimen of indienen?
Wat is planschade? Als ruimtelijke plannen in uw directe omgeving veranderen, kunt u schade lijden. [...]