073 7200 200

Stikstof

Teveel stikstof in de lucht is funest voor de natuur. Stikstof daalt namelijk neer in natuurgebieden en tast natuurwaarden aan. Planten- en diersoorten verdwijnen door teveel stikstof. Om dat te voorkomen, hebben bepaalde natuurgebieden een beschermde status gekregen (de zogenaamde Natura 2000 gebieden) en zijn activiteiten waarbij stikstof vrijkomt vergunningsplichtig.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De gebieden zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Dit zijn richtlijnen van de Europese Unie.

Nederland heeft 160 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden worden beschermd door de Wet Natuurbescherming.

Vergunning Wet Natuurbescherming

Voor activiteiten die schade kunnen veroorzaken aan de natuur is een vergunning of ontheffing nodig. Dit geldt niet alleen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt zoals bouwactiviteiten, maar ook activiteiten die het leefgebied van beschermde dieren verstoren. Als u een projectontwikkelaar bent, is het verstandig op tijd inzicht te krijgen in de effecten van uw plannen. Hiermee beperkt u risico’s. Snijders Bestuursrecht kan een dergelijke risico-inschatting voor u opstellen.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is ons land in rep en roer. Bouwprojecten zijn stilgelegd en de vergunningverlening is opgeschort. Om de stikstofdepositie terug te dringen werd het PAS gestart. Dit was een programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerkten. In het PAS waren bron- en herstelmaatregelen opgenomen. Vooruitlopend op de positieve effecten van deze maatregelen werd al toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Maar de maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen bleven teveel uit. Op 29 mei 2019 zette de Raad van State een streep door het PAS.

De vergunningverlening hoeft echter niet stil te liggen. Voor het PAS werden immers ook vergunningen verleend. Advies nodig? Neem contact met ons op. Wij hebben meerdere projectontwikkelaars geholpen hun projecten weer los te krijgen.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]