073 7200 200

Afwijkingsprocedures

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemmingsplan een locatie heeft, hoe de grond mag worden gebruikt en of en hoe de grond mag worden bebouwd. Wanneer uw plan niet past binnen het bestemmingsplan, kan via een afwijkingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vaak toch medewerking worden verleend.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn bestemmingsplannen te raadplegen. Wanneer uw plan niet past binnen het bestemmingsplan, kan via een afwijkingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vaak toch medewerking worden verleend.

Drie soorten afwijkingsprocedures

De Wabo kent drie soorten afwijkingsprocedures:

1. Binnenplanse afwijking
In een bestemmingsplan kan de mogelijkheid worden opgenomen om met een omgevingsvergunning -vaak op ondergeschikte punten- af te wijken van het bestemmingsplan. Hierbij zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan. Als aan de voorwaarden is voldaan dan kan met een omgevingsvergunning toch worden meegewerkt aan een plan dat eigenlijk niet in het bestemmingsplan past.

2. ‘Kruimgevallenregeling’
Voor zogenaamde kruimelgevallen kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat bijvoorbeeld om bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen en antenne-installaties. Om de kruimelgevallenregeling te kunnen toepassen, mag het aantal woningen niet toenemen. Soms is het woord kruimelgeval verwarrend, want uit de jurisprudentie blijkt dat ook grote plannen mogelijk gemaakt kunnen worden met deze bevoegdheid.

3. Wabo-projectbesluit
Als een plan niet past binnen de afwijkingsregels van het bestemmingsplan of de kruimelgevallenlijst, kan vaak medewerking worden verleend via een Wabo-projectbesluit. Eis is dat het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Eigenlijk is het Wabo-projectbesluit een ‘mini-bestemmingsplan’, want er moet onderzoek plaatsvinden naar omgevings- en milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water, archeologie etc. Tot slot is voor een Wabo-projectbesluit een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

Snijders Bestuursrecht voor advies

De gemeente heeft veel beleidsvrijheid, ze is niet verplicht om mee te werken aan een afwijkingsprocedure. Voor grote, belangrijke plannen is het derhalve belangrijk om draagvlak bij de politiek en omwonenden te creëren. Op die manier zijn gemeenten vaak eerder genegen om medewerking te verlenen. Mr. Annemarie Posset was gedurende vier jaar lid van de gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. Zij weet daarom van binnenuit hoe deze processen werken en kan u goed adviseren.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]