073 7200 200

Gebiedsontwikkeling

Binnen het ruimtelijk bestuursrecht spreken we over gebiedsontwikkeling als een gebied van enige omvang nieuw wordt ontwikkeld of volledig wordt herontwikkeld.

Bij een grootschalige gebiedsontwikkeling worden in het gebied doorgaans veel verschillende functies ontwikkeld, zoals wonen, bedrijven, detailhandel, recreatie, groen en infrastructuur. Vaak gaat het hierbij om ‘uitleglocaties’ aan de rand van een stad of dorp. Bij meer kleinschalige gebiedsontwikkelingen, die vaak al binnen bestaand stedelijk gebied liggen, spreken we van een ‘inbreidingsplan’.

Bij gebiedsontwikkeling gaat het meestal om langdurige en complexe processen. Belangrijkste oorzaak daarvoor is dat vaak meerdere partijen bij de ontwikkeling betrokken zijn en er veel belangen spelen. Ook moet bij de ontwikkeling van een locatie rekening gehouden worden met milieunormen en andere omgevingsaspecten.

Gebiedsontwikkeling in drie fasen

Gebiedsontwikkeling verloopt doorgaans in drie fasen:

Initiatieffase
In deze fase wordt een plan gemaakt en wordt onderzocht of de beoogde ontwikkeling gewenst is.  Voor grondeigenaren of projectontwikkelaars is het van groot belang om dit tijdig te onderzoeken. In deze fase is het ook essentieel om risico’s en belangen in beeld te krijgen. Vaak zien we dat vertraging optreedt als één van de partijen wordt verrast door een (omgevings)aspect dat niet in beeld was. Het uitvoeren van een (juridische) quickscan op mogelijke risico’s is zeer aan te raden. Snijders Bestuursrecht adviseert u hierin graag.

Haalbaarheidsfase
Na de initiatieffase volgt de haalbaarheidsfase. Dit is de meest complexe en langdurige fase. In deze fase wordt door de gemeente vaak een programma van eisen of een stedenbouwkundig kader vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de ruimtelijke uitgangspunten zijn en met welke omgevings- of milieuaspecten rekening moet worden gehouden. Op basis van het programma van eisen gaat de projectontwikkelaar zijn idee uitwerken tot een ontwerp. Wanneer overeenstemming is bereikt over het ontwerp, dan kan een bestemmingsplan worden opgesteld waarin de juridisch-planologische uitgangspunten voor de ontwikkeling worden vastgelegd. Hiervoor worden de benodigde milieuonderzoeken uitgevoerd. Ook vinden onderhandelingen over kostenverhaal plaats en wordt een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en ontwikkelaar. Om deze fase vlot te laten verlopen is politiek draagvlak en draagvlak bij omwonenden essentieel.

Realisatiefase
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Daarna kan de uitvoering starten.

Snijders Bestuursrecht voor advies

Zoals gezegd gaat het bij gebiedsontwikkeling meestal om langdurige en complexe processen. Processen waar wij u van Snijders Bestuursrecht graag in bijstaan. Wilt u een juridische quickscan op de mogelijke risico’s of heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij voorzien u van advies.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]