073 7200 200

Evenement afgelast door coronavirus? Neem deze stappen.

Het is een woelige tijd. Scholen zijn dicht, winkels en cafés gesloten en evenementen zijn afgelast. Het zijn ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus beheersbaar te houden. Voor bedrijven en ZZP-ers die omzet mislopen, heeft het Rijk steunmaatregelen afgekondigd. Maar hoe zit het met organisatoren van evenementen die schade lijden omdat de gemeente hun evenement heeft verboden? Kunnen zij de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen?

Juridisch kader

Alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben een Noodverordening afgekondigd. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en rampenbestrijding.

De veiligheidsregio’s hebben samen besloten eenzelfde Noodverordening voor het gehele grondgebied van Nederland af te kondigen. Op grond van deze verordening is het verboden om cafés, sportclubs sauna’s etc geopend te hebben. Deze Noordverordening vormt tevens de juridische grondslag voor het verbieden van evenementen met meer dan 100 bezoekers.

Is de gemeente aansprakelijk?

In sommige gevallen kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de schade die door organisaties van evenementen wordt geleden, wanneer hun evenement is verboden. Kort gezegd kan een overheid op twee manieren aansprakelijk zijn voor besluiten die ze neemt:

 • Onrechtmatige daad/ onrechtmatig besluit
  Wanneer een besluit door de bestuursrechter is vernietigd, wordt gesproken van een ‘onrechtmatig besluit’ en ligt schadevergoeding vaak in de rede. In dit geval is de Noodverordening de basis voor het verbieden van het evenement. Een verordening kan echter niet via de bestuursrechter worden aangevochten. Dit kan enkel via de civiel rechter. Dat is een lange procedure, waarvan ik in dit geval niet zou adviseren deze op te starten. Zeker omdat ik de kans klein acht dat de Noodverordening als onrechtmatig wordt bestempeld.
 • Nadeelcompensatie
  Bij nadeelcompensatie gaat het om vergoeding van schade die is ontstaan door een rechtmatig besluit. Deze vergoeding bestaat uit het compenseren van onevenredige schade die wordt geleden door een beperkte groep mensen en die buiten het normale maatschappelijk risico valt. Het is voorstelbaar dat de overheid organisaties van evenementen een compensatie voor de geleden schade kan toekennen omdat er sprake is van een situatie die buiten het gewone maatschappelijk risico valt. Omdat we nooit eerder een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt, is er nog geen jurisprudentie op dit vlak.

Evenement afgelast, wat nu?

De meeste mensen en ook organisatoren van evenementen hebben begrip voor de maatregelen die nu worden genomen. Toch is het verstandig om je als organisatie goed te laten informeren over stappen die je kunt nemen om een compensatie of schadevergoeding te kunnen krijgen voor misgelopen inkomsten.

Neem de volgende stappen:

 1. Maak gebruik van de steunmaatregelen van het kabinet.
  Het kabinet heeft op 17 maart 2020 steunmaatregelen afgekondigd. Een blog van mijn collega’s met een overzicht van alle maatregelen, vindt u hier.
  Bekijk of deze maatregelen voor u of uw organisatie zijn bedoeld en of u in aanmerking komt voor de steunmaatregelen. Inmiddels hebben we talloze bedrijven geholpen bij problemen die ze ondervinden in verband met de coronacrisis. Heeft u hulp of advies nodig, wij helpen u graag.
 2. Dien een verzoek tot nadeelcompensatie in bij de gemeente.
  Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet u een verzoek daarvoor indienen bij de gemeente die eerder de vergunning voor het evenement verleende. Ook in het bestuursrecht geldt ‘wie stelt, moet bewijzen’. U zult dus in de aanvraag moeten aangeven en onderbouwen hoe groot de schade is die u lijdt en welke tegemoetkoming u vraagt.

Wij hebben ervaring met nadeelcompensatie. Bel ons voor advies.

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]