073 7200 200

Bodem en archeologie

Het milieurecht vormt een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uitkomsten van milieuonderzoeken moeten worden verwerkt in het bestemmingsplan.

Bodem

Bij een bestemmingsplanwijziging moet worden aangetoond dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de gewenste functie. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbare risico’s mag opleveren voor de gebruikers van de bodem. Het is logisch dat aan de bodem waarop woningen worden gebouwd zwaardere eisen worden gesteld -dat de grond dus minder verontreinigd mag zijn- dan de bodem waarop een bedrijf in een hoge milieucategorie wordt gebouwd.

Door middel van een bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit in beeld gebracht. Als er voldoende gegevens over de bodem bekend zijn, dan kan dit beperkt blijven tot een bureauonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden bodemkwaliteitskaarten geanalyseerd en alle beschikbare bodemonderzoeken bestudeerd.

Wanneer het een verdachte locatie betreft of er te weinig informatie bekend is, moet een veldonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij worden boringen gedaan en wordt de grond in een laboratorium onderzocht. Wanneer een ernstige bodemverontreiniging wordt aangetroffen, moet deze worden verwijderd. Dit kan flinke kosten met zich meebrengen. Als u een bouwproject wilt ontwikkelen, dan is het belangrijk in een vroeg stadium een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Archeologie

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met (mogelijke) archeologische vindplaatsen. Uitgangspunt is dat archeologische resten of vindplaatsen niet worden aangetast en in de bodem worden bewaard. Wanneer op een bepaalde plek wordt gebouwd, vinden er ook werkzaamheden in de grond plaats. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van de fundering.

Bent u een projectontwikkelaar? Laat dan in een vroeg stadium onderzoeken of op de locatie waar u wilt bouwen eventueel archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Als dat zo is dan is meer onderzoek nodig en kost dit vaak veel tijd (en geld). Laat u goed adviseren en aarzel niet om Snijders Bestuursrecht te benaderen voor een second opinion of advies.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]