073 7200 200

Geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid

Het milieurecht vormt een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uitkomsten van milieuonderzoeken moeten worden verwerkt in het bestemmingsplan. Voor geluid, lucht en externe veiligheid zijn wettelijke normen vastgesteld.

Geluid

Geluidgevoelige objecten (zoals woningen) worden op grond van de Wet geluidhinder beschermd tegen geluidsoverlast. In de Wet geluidhinder is namelijk vastgelegd dat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, bij een uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan, in acht moet worden genomen.

In de Wet geluidhinder worden industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai geregeld. De wet kent verschillende grenswaarden voor elk type geluidsbron en de verschillende typen geluidsgevoelige bestemmingen.

Luchtkwaliteit

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan luchtkwaliteitsnormen. De belangrijkste regels over de luchtkwaliteit staan in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. In dit hoofdstuk staan ook de grenswaarden. Kort gezegd komen deze regels erop neer dat een activiteit in principe de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet mag overschrijden. Ook mag een project per saldo niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit of alleen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. In het ‘Besluit en de Regeling Niet In Betekenende Mate Bijdragen’ zijn hiervoor de voorwaarden vastgelegd.

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s van opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Onderzocht moet worden wat de kans is dat zich een ongeval voordoet en wat het effect daarvan is. Kwetsbare objecten zoals woningen of gebouwen waarin ouderen of mindervaliden verblijven, worden beschermd. Dit kan worden gedaan door een scheiding aan te brengen tussen risicobronnen en gevoelige functies of door bronmaatregelen te nemen.

Milieuonderzoeken bij een bestemmingsplan vragen om specifieke kennis. Onze advocaten hebben die kennis en kunnen u adviseren bij het te volgen traject. Ook werken wij samen met gerenommeerde adviesbureaus om de milieuonderzoeken te laten uitvoeren. Meer weten? Neem contact met ons op.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]