073 7200 200

Ruimtelijk bestuursrecht

Binnen het staats- en bestuursrecht neemt de overheid een grote rol in. Dit geldt zeker voor het bestuursrecht waarin één van de partijen altijd een overheid is. De grote rol van de overheid uit zich vooral in het ruimtelijk bestuursrecht.

Algemeen en bijzonder bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht wordt onderscheid gemaakt in algemeen en bijzonder bestuursrecht. Het algemeen bestuursrecht geeft -zoals het woord al zegt- algemene regels voor het bestuursrecht. Deze regels staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Vaak gaat het om regels over het bestuursprocesrecht.

Het bijzonder bestuursrecht richt zich op een bepaald onderdeel van het bestuursrecht. Het ruimtelijk bestuursrecht valt onder ‘bijzonder bestuursrecht’.

Wat is ruimtelijk bestuursrecht?

Met ruimtelijk bestuursrecht bedoelen we alle wet- en regelgeving die gaat over de ruimtelijke inrichting van ons land. De belangrijkste wetten binnen het ruimtelijk bestuursrecht zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Naar verwachting treedt in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze vervangt een groot aantal andere wetten waaronder de Wabo en Wro.

Structuurvisies, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Gemeenten leggen hun lange termijnvisie en de grote lijnen van hun ruimtelijke ordeningsbeleid vast in een ‘structuurvisie’. Deze structuurvisie wordt daarna uitgewerkt in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt voor een deel van de gemeente exact vastgelegd welke bestemming aan een perceel wordt toegekend en wat er gebouwd mag worden. Als u daadwerkelijk wilt gaan bouwen is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst dan uw aanvraag aan het bestemmingsplan.

Het ruimtelijk bestuursrecht is een boeiend rechtsgebied waarin ontwikkelingen snel gaan. Wij van Snijders Bestuursrecht zijn en blijven constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u een vraag over het ruimtelijk bestuursrecht of het staats- en bestuursrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u goed van dienst zijn.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]