073 7200 200

Bestemmingsplan wijzigen

Bouwplannen – en zeker de meer omvangrijke plannen – passen doorgaans niet in het bestemmingsplan. Om dit te controleren zijn alle bestemmingsplannen te raadplegen.

Bouwplannen – en zeker de meer omvangrijke plannen- passen doorgaans niet in het bestemmingsplan. Om dit te controleren zijn alle bestemmingsplannen te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: verbeelding, regels en toelichting.

Verbeelding

De verbeelding – ook wel plankaart genoemd – is een digitale kaart waarop u kunt zien welke bestemming een locatie heeft. Door middel van kleurvakken zijn de verschillende bestemmingen aangegeven. Ook kan een plankaart aanduidingsvlakken bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om bouwvlakken, gebiedsaanduidingen of bouwaanduidingen.

Regels

In de regels staan voorschriften over het gebruik van grond en bouwwerken. Ook zijn bouwvoorschriften en is het overgangsrecht in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Net als de verbeelding zijn de regels juridisch bindend.

Toelichting

De toelichting vormt de onderbouwing van het bestemmingsplan. In de toelichting is te lezen waarom het bestemmingsplan wordt vastgesteld, hoe het bestemmingsplan past binnen (nationale, provinciale en lokale) beleidskaders, wat de effecten van het plan zijn op omgevings- en milieuaspecten en hoe de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is geregeld. De toelichting is juridisch niet bindend.

Bestemmingsplan wijzigen/herzien

Wanneer een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan en een afwijkingsprocedure (voorheen: ontheffing) niet mogelijk is, kan de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Hiervoor moet een procedure voor het bestemmingsplan worden doorlopen.

Bestemmingsplanprocedure

De procedure om te komen tot vaststelling van een bestemmingsplan is complex en doorloopt verschillende fases. Meestal wordt gestart met een voorontwerpbestemmingsplan dat wordt toegestuurd aan vooroverlegpartners. Soms wordt deze op basis van de Inspraakverordening zes weken ter inzage gelegd. Daarna volgt een ontwerpbestemmingsplan dat gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan een zienswijze indienen.

Daarna worden door de gemeente de zienswijzen behandeld en kan het plan – al dan niet gewijzigd – door de gemeenteraad worden vastgesteld. Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u het niet eens bent met een bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen bij de Raad van State.

Bestemmingsplan wijzigen kosten

Aan het aanpassen of wijzigen van een bestemmingsplan zijn altijd kosten verbonden. De hoogte van deze kosten verschilt per gemeente.

Bent u het niet eens met een vastgesteld bestemmingsplan? Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen of heeft u hulp nodig bij een bestemmingsplan procedure? Neem dan vrijblijvend contact op met Snijders Bestuursrecht. Wij staan graag voor u klaar met een passend advies.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat die uw belangen op een zorgvuldige en adequate manier behartigt. Een advocaat die de weg binnen de bestuursrechtspraak en wet- en regelgeving als geen ander kent? Snijders Bestuursrecht is zo een advocatenkantoor. Veel mensen kiezen voor ons als advocaat bestuursrecht door onze duidelijke, laagdrempelige en deskundige manier van werken.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Het laatste nieuws

Actueel

Als gespecialiseerd advocaat in het bestuursrecht is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken. 

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]